Hjemmeside - norsk utgave

HL Engineering

Dr.ing. Helge Larsen


MENY

Informasjon om firmaet.

Adresse, telefon, telefaks, E-mail.

Nyttige linker.

FEM / CFD / FSI - bilder (engelske kommentarer).

Gå tilbake til første side. 


Informasjon om firmaet

Konsulentfirmaet HL Engineering ble etablert som et personlig firma av Helge Larsen i 1988. Helge Larsen har utdannelse som sivilingeniør og doktor ingeniør med hovedfag i statikk fra NTNU (NTH); og har utført ingeniørtjenester, samt forsknings og utviklingsoppgaver for offshoreindustrien siden 1983 (dvs. for ledende oljeselskaper, rederier, entreprenører og konsulentfirmaer - både gjennom HL Engineering og ved tidligere ansettelser).

HL Engineering utfører konsulentoppdrag innen blant annet styrkeberegninger og har lang erfaring med følgende konstruksjoner og problemstillinger:

HL Engineering har også erfaring fra strømningsanalyser (CFD) og kobling mellom strømningsanalyser og styrkeberegninger (FSI - fluid/structure-interaction). Dette omfatter blant annet:

HL Engineering har også analyseverktøy for andre fagområder:


Adresse, telefon, telefaks, E-mail

HL Engineering ønsker tilbakemeldinger (kommentarer, forespørsler, forslag til samarbeid, etc.) velkommen via post, telefon, telefaks eller E-mail.

 

Postadresse:

HL Engineering

Dr.ing. Helge Larsen

Gregorius Dagssonsgt.41

N-3714 Skien

Norway

 

Telefaks:

Telefon:

 

E-mail:

+ 47 35 53 05 17

+ 47 35 53 05 17

+ 47 91 62 00 89

helgela@online.no


Nyttige linker

ANSYS (ANSYS Inc.)

WAMIT (Massachusetts Institute of Technology - MIT)

Anker - Zemer Engineering AS


Last update: Oct. 27, 1998